Webbutik
Sök i shoppen
Produkter
Försäkring / Försäkring Total

Försäkring Total

Antal år:
Serienummer på fordon:
Pris: 4,800 kr
Försäkring Total
Denna försäkring omfattar skada till följd av trafik (trafikförsäkring) eller förlust (stöld) av försäkrad utrustning. Ersättning lämnas inte för skada som uppkommit i samband med hastighets- eller annan riskökande tävling eller träning för sådan tävling, stöld eller förlust av utrustningen, om denna inte varit väl fastlåst med Segways originallås, stöld eller förlust av utrustningen som har samband med att nyckel kvarlämnats i utrustningen, Självrisk vid trafikskada är SEK 3 000,00 och vid skada eller stöld SEK 5 000,00. Vid bedrägeri är självrisken 50% av skadebeloppet.